Leikkaushoidot

Leikkaussalitoiminta on klinikallamme luonteeltaan päiväkirurgista. Hevosen  kaato  ja esinukutus suoritetaan pehmustetussa, suljetussa kaatokarsinassa. Nukutusta jatketaan isofluraani-lääkehappiseoksella inhalaatioanestesiakonetta apuna käyttäen. Heräämistä varten hevonen siirretään heräämiskarsinaan kattonosturin avulla.

Leikkaussalin puolella suoritamme hevosten kastraatiota, piilokivesleikkauksia, pehmytosakirurgiaa ja niveltähystyksiä sekä pienempiä luukirurgisia toimenpiteitä.

12342494_921017161287378_4019649739792237105_n