Viljelyt

Bakteeriviljelyt ja antibioottiresistenssin määritys

Virtsanviljely

Raapenäytteet